Koningin Emma Fonds

Ondersteunt activiteiten ten behoeve van kwetsbare ouderen

Over het Koningin Emma Fonds

Het Koningin Emma Fonds ondersteunt organisaties met geld, tijd en/of aandacht om activiteiten mogelijk te maken, gericht op kwetsbare inwoners van Den Haag ouder dan 70 jaar, die in principe zelfstandig wonen. Het doel daarbij is om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden en om hen actiever deel te laten nemen aan de maatschappij om hen heen, zodat hun weerbaarheid wordt vergroot en zingeving in hun bestaan ervaren.

Lopende projecten

Bekijk hieronder welke projecten wij ondersteunen

Stichting BBD

Biedt begeleiding en vervoer aan ouderen en mindervaliden bij het doen van boodschappen, uitstapjes, ontmoetingsactiviteiten en vakantieweken met als doel eenzaamheid tegen te gaan.

Sportief Plus

Het Koningin Emma Fonds is al enkele jaren een waardevolle partner, die ons met warmte en financiële steun bijstaat bij het organiseren van de Vitaliteitsdagen in Den Haag.

Cardia

Dankzij een gulle donatie van het Koningin Emma Fonds hebben wij in 2023 veel ouderen blij mogen maken met verschillende activiteiten.

Noodhulp

voor onverwachte en noodzakelijke uitgaven via Sociaal Fonds Den Haag en Stichting Zorg en Bijstand

Neem contact via:
> Sociaal Fonds Den Haag 
> Stichting Zorg en Bijstand

Overzicht eerdere projecten

Zebra

Ouderenwerkers in Schilderswijk en Transvaal: jaarlijkse ouderendag.

Cardia

Activiteiten gericht op ouderen in de wijk / buurt: eten en ontmoeten, bijeenkomsten op verschillende feestdagen en beautybus.

NL Cares

Wandelen met bewoners van Florence Mariahoeve en met ouderen van WZH door het Haagse Bos

NL Cares

Donderdagavond diner voor
eenzame ouderen in Transvaal

Ouderenfonds

Opzetten groepjes ouderen om samen te sporten / te gymmen.

Concerten in buurttheaters of huiskamers in verzorgingshuizen

Via Stichting Appeltaartconcerten

Uitjes

Verschillende trainingen en workshops voor kleine groepen.

AL SINDS 1895 HELPEN WIJ OUDEREN