Tot nader orde zal de bijeenkomst van het Bezoekcomité op de eerste
maandag van de maand, alsmede de huisbezoeken aan de bejaarden geen
doorgang kunnen vinden. Dit in verband met het Corona virus en de
voorschriften van het RIVM.
Wel houden de bezoekdames en heren telefonisch contact met ‘hun’
bejaarden: voor een praatje, maar ook om vinger aan de pols te houden.