Aanvragen projectondersteuning

Criteria waaraan een project / activiteit moet voldoen zijn:

  • De aanvraag moet direct ten gunste komen van, hoofdzakelijk, zelfstandig wonende ouderen (70+) in Den Haag
  • Indirect c.q. voorwaardenscheppend om, hoofdzakelijk, zelfstandig wonende ouderen (70+) in Den Haag te ondersteunen
  • Financiering kan voor ondersteuning van een project of activiteit gedurende maximaal één kalenderjaar
  • Aanvragende organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • De aanvraag moet voorzien zijn van een plan en kostenraming: hoe / wat / voor welke doelgroep / waar / wanneer gaat het plaatsvinden en hoe wordt het gefinancierd
  • Het Koningin Emma Fonds hecht eraan dat er co-sponsoring van het project c.q. de activiteit plaatsvindt
  • Als de aanvraag wordt goedgekeurd wordt de subsidie in principe gefaseerd (in twee tranches van 80% en 20%) uitbetaald
  • De aanvragen moeten voor het einde van een kwartaal binnen zijn, spoedaanvragen worden bij uitzondering tussendoor beoordeeld.
  • In 2024 zijn de vergaderdata van het bestuur vastgelegd op: 14 mei, 2 juli en 8 oktober
  • Aanvragen voor 2025 moeten ingediend worden voor 20 september 2024. Deze aanvragen worden in oktober 2024 beoordeeld. Gedurende het kalenderjaar 2025 kunnen uiteraard ook nog aanvragen worden ingediend.

Downloads

Download hieronder onze doorgangsbevestiging of algemene voorwaarden.

Doorgangsbevestiging koningin Emma Fonds

Algemene voorwaarden koningin Emma Fonds

Vraag ondersteuning aan