Aanvragen projectondersteuning

Criteria waaraan een project / activiteit moet voldoen zijn:

  • Direct ten gunste van hoofdzakelijk zelfstandig wonende ouderen in Den Haag
  • Indirect c.q. voorwaardenscheppend om hoofdzakelijk zelfstandig wonende ouderen in Den Haag te ondersteunen
  • Financiering kan voor ondersteuning van activiteit gedurende maximaal een kalenderjaar
  • Aanvragende organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • Voorzien van een plan en kostenraming: hoe / wat / voor welke doelgroep / waar/ wanneer gaat plaatsvinden en wordt gefinancierd

Vraag ondersteuning aan

Project of activiteit indienen

Max. bestandsgrootte: 2 GB.
Max. bestandsgrootte: 2 GB.
Max. bestandsgrootte: 2 GB.