ANBI

Vereeniging Koningin Emma Fonds
RSIN nummer: 802295988
ANBI-status: Ja

Contactgegevens
E-mailadres: secretaris@koninginemmafonds.nl
Website: www.koninginemmafonds.nl
E-mail projectadministratie: koninginemmafonds@externfonds1818.nl
Telefoon projectadministratie: 06 86 80 20 71

Postadres:
Guirlande 104
2496 WR Den Haag

Bezoekadres:
Guirlande 104
2496 WR Den Haag

Doelstelling
Het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen (kwetsbare inwoners van Den Haag ouder dan 70 jaar, in principe zelfstandig wonend) en hen actiever deel te laten nemen aan de maatschappij om hen heen, zodat hun weerbaarheid wordt vergroot en zingeving in hun bestaan ervaren. Dit doen wij door het ondersteunen van organisaties met geld, tijd en/of aandacht gericht op onze doelgroep.

Actueel beleidsplan
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging
Download het jaarverslag: Download
Download het ANBI formulier: Download

Statuten
Download de statuten: Download

Bestuur
o De heer J.L.R.A. Huydecoper (voorzitter)
o De heer M.J.M. van Adrichem (penningmeester)
o Mevrouw P.A.M. Boonekamp-van der Maarel (secretaris)
o De heer R. Willemsen (bestuurslid)
o De heer R.S. Oude Hengel (bestuurslid)
o Mevrouw D.M.F. van Leeuwen-Cascino (bestuurslid)
o Mevrouw H. Merx-Dompeling (bestuurslid)
o Mevrouw R.L. Zijderveld-Boodt (bestuurslid)
o Mevrouw P.E. Hamerslag (bestuurslid)

Administratie
o Mevrouw I. de Bruijn

Beloning
Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vakatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur: Bestuur ontvangt een onkostenvergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten
Beloningsbeleid medewerkers: niet van toepassing