ANBI

Statutaire naam: Vereeniging Koningin Emma Fonds
RSIN nummer: 802295988
ANBI-status: Ja

Contactgegevens
E-mailadres: secretaris@koninginemmafonds.nl
website: www.koninginemmafonds.nl

Postadres:
Guirlande 104
2496 WR Den Haag

Bezoekadres:
Guirlande 104
2496 WR Den Haag

Doelstelling
Het verlenen van materiële hulp en ondersteuning aan bejaarden die tachtig jaar of ouder zijn en een inkomen hebben van alleen A.O.W., soms aangevuld met een klein pensioen, en zelfstandig wonen in ‘s-Gravenhage.

Actueel beleidsplan
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging
Download het jaarverslag: Download
Download het ANBI formulier: Download

Statuten
Download de statuten: Download

Bestuur
o De heer J.L.R.A. Huydecoper (voorzitter)
o W.J.D. baron van Tuyll van Serooskerken (penningmeester)
o Mevrouw P.A.M. Boonekamp-van der Maarel (secretaris)
o De heer R. Willemsen (bestuurslid)
o De heer R.S. Oude Hengel (bestuurslid)
o Mevrouw D.M.F. van Leeuwen-Cascino (bestuurslid)
o De heer M.J.M. van Adrichem  (bestuurslid)
o Mevrouw H. Merx-Dompeling (bestuurslid)
o Mevrouw R.L. Zijderveld-Boodt (bestuurslid)
o Mevrouw P.E. Hamerslag (bestuurslid)

Beloning
Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vakatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur: Bestuur ontvangt een onkostenvergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten
Beloningsbeleid medewerkers: niet van toepassing