De organisatie

Vrijwilligers en donateurs

Voor het werk dat de vereniging intussen ruim een eeuw doet, en ook voor de nieuwe activiteiten die de vereniging “uitprobeert”, is de vereniging volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en van door particulieren en particuliere instellingen beschikbaar gestelde (geld)middelen. Geen subsidie, dus.

De vrijwilligers spelen vooral deze rol, dat zij de ondersteunde bejaarden bezoeken en hen de financiële bijdrage brengen. De vrijwilligers ontmoeten elkaar hiervoor op een maandelijkse bijeenkomst. Is het daar ook gezellig? Ja, gelukkig wel.

De financiële middelen van de vereniging komen voor meer dan 95% terecht bij de hulpbehoevende bejaarden. Van de resterende 5% worden de financiële administratie en de bankkosten voldaan – de bestuursleden en de vrijwilligers/leden doen hun werk dus pro deo.

ANBI

Het Koningin Emma Fonds is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een instelling kan een ANBI zijn, wanneer zij zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

STATUTEN