Donateurs en vrijwilligers

Vrijwilligers

De vrijwilligers van het Koningin Emma Fonds vormen het hart van het fonds. Zij maken mogelijk dat het fonds zijn functie kan uitoefenen.

Maandelijks bezoeken de vrijwilligers de aan hun gekoppelde ouderen. Zij overhandigen hen dan de maandelijkse bijdrage en maken een praatje. Dit wordt door de ouderen zeer gewaardeerd.

De vrijwilligers kunnen maandelijks de vergadering bezoeken waar hen het geldbedrag aan uit te delen giften wordt overhandigd. Daarnaast kunnen de ervaringen inzake de bezoekjes worden uitgewisseld.

Als dank voor de inzet en betrokkenheid van de vrijwilligers, maar ook om de onderlinge band tussen hen te verstevigen, heeft het bestuur hen in 2018 een excursie naar aardewerkfabriek Royal Delft aangeboden.

Mocht u interesse hebben om vrijwilliger te worden bij het Koningin Emma Fonds, dan komen wij graag in contact met u.

Donateurs

Draagt u het werk van het Koningin Emma Fonds een warm hart toe en wilt u graag als donateur aan het Koningin Emma Fonds bijdragen? Heel graag! Graag komen wij met u in contact om hierover te spreken.

Vrijwilliger of donateur worden

Vul het formulier in (minimaal uw e-mail of telefoonnummer) en wij nemen contact met u op.

5 + 14 =