Met ingang van 1 januari 2022 helpt het Koningin Emma Fonds andere organisaties die zich direct of indirect richten op kwetsbare inwoners van Den Haag: -ouder dan 70 jaar; -in principe zelfstandig wonend. Doelstelling is het verminderen van eenzaamheid en actiever deelnemen aan de maatschappij. Verdere informatie (incl. aanvragen projectondersteuning) is te vinden op onze website.