Over Koningin Emma Fonds

Al sinds 1895

De Vereeniging Koningin Emma Fonds is in 1895 opgericht.

In 1895 kwam er op vrij grote schaal schrijnende armoede voor. Een groep die daaronder bijzonder te lijden had, bestond uit hoogbejaarde mensen – te oud om te werken, en vaak zonder “netwerk” dat in de behoeften kon voorzien.

Een journalist van het dagblad “Het Vaderland” nam het initiatief om deze vereniging op te richten met steun van onze toenmalige Koningin-regentes, Koningin Emma die de eerste beschermvrouwe was. Koningin Wilhelmina en Koningin Juliana zijn tot het aftreden van laatstgenoemde ook beschermvrouwe van het fonds geweest.

AL SINDS 1895 HELPEN WIJ OUDEREN

De hulpverlening

Vanaf het begin heeft de vereniging zich beziggehouden met allerlei vormen van armenzorg, zoals dat indertijd heette. Na de tweede wereldoorlog heeft de werkwijze zich langzamerhand verder ontwikkeld. Hulpbehoevende bejaarden die zich bij de vereniging hadden aangemeld en aan de toelatingscriteria voldeden, mochten rekenen op een maandelijks bezoek door een vrijwilliger. Tijdens het bezoek ontvingen zij dan een financiële tegemoetkoming uit handen van de vrijwilliger.

In de loop der decennia is onze maatschappij erg veranderd en zo ook onze activiteiten. Anno 2022 wil het KEF het bestaan van ouderen in de Gemeente Den Haag materieel en immaterieel veraangenamen daar waar de overheidsregelingen stoppen. Het KEF helpt andere organisaties die zich direct of indirect tot deze doelgroep richten, activiteiten realiseren die eenzaamheidsbestrijding, vergroting van weerbaarheid en zingeving in het bestaan van ouderen bewerkstelligen.

Vrijwilligers en donateurs

Voor het werk dat de vereniging intussen ruim een eeuw doet en ook voor de nieuwe activiteiten die de vereniging “uitprobeert”, is de vereniging volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en van door particulieren en particuliere instellingen beschikbaar gestelde (geld)middelen. Geen subsidie, dus.

De financiële middelen van de vereniging komen voor meer dan 95% terecht bij de hulpbehoevende bejaarden. Van de resterende 5% worden de financiële administratie en de bankkosten voldaan – de bestuursleden en de vrijwilligers/leden doen hun werk dus pro deo. Zie overigens voor de financiën van de vereniging het overzicht onder ANBI
in het hoofdmenu.

Als vrijwilliger/lid of als donateur aan de vereniging bijdragen? Heel graag! Er zijn allerlei wegen om dat te doen, maar een goede manier is: contact opnemen.