Veelgestelde vragen

Hoe kan ik me aanmelden bij het Koningin Emma Fonds?

U stuurt een e-mail naar info@koninginemmafonds.nl waarin u aangeeft in aanmerking te willen komen voor een bijdrage van het Koningin Emma Fonds. In deze e-mail vermeldt u ook uw naam, adres en woonplaats. Telefonisch aanmelden is ook mogelijk op dinsdagochtend tussen 10 en 12 uur op  telefoonnummer 06 – 42 42 65 89. Wanneer u zich aanmeldt per brief, kunt u deze richten aan het Koningin Emma Fonds, p/a Onyxhorst 39, 2592 HC  Den Haag.

Gezien de grote belangstelling voor een bijdrage van het Koningin Emma Fonds, wordt u na ontvangst van uw aanmelding, op de wachtlijst geplaatst. Aanmelden is nu tijdelijk niet mogelijk, zie ook het nieuwsbericht van 2 september 2020.

 Wanneer u aan de beurt bent, wordt er telefonisch contact met u opgenomen. In dit telefoongesprek wordt nagegaan of u nog steeds in aanmerking kan komen voor een bijdrage van het Koningin Emma Fonds (zelfstandig wonend in Den Haag, 80 jaar of ouder, alleen AOW, geen vermogen, Nederlands identiteitsbewijs). Zo ja, dan volgt een huisbezoek waarbij u inzage geeft in uw administratie en u identificeert zich met een Nederlands identiteitsbewijs. Na een positief verlopen huisbezoek, wordt u opgenomen als begunstigde van het Koningin Emma Fonds.

Wie komt in aanmerking voor hulpverlening van het Koningin Emma Fonds?

Iemand komt in aanmerking in de volgende omstandigheden:

  • 80 jaar of ouder;
  • woont in Den Haag;
  • woont zelfstandig (dus niet in een verzorgings- of verpleeghuis, niet inwonend bij kinderen / kleinkinderen, geen inwoning van derden); 
  • echtparen of “stellen” die samenwonen en aan de overige eisen voldoen komen ook in aanmerking;
  • heeft een inkomen dat niet boven het geldende AOW-niveau (voor alleenstaanden dan wel gehuwden) uitgaat;
  • heeft geen vermogen (eigen woning, spaargeld (niet meer dan € 6.225,- de Bijstandsnorm), kostbare bezittingen – zoals een auto);
  • u heeft een Nederlands identiteitsbewijs.

Word vrijwilliger of donateur